Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang giám sát, khảo sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất và quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước” tại huyện Quản Bạ

Tiếp tục chương trình giám sát, khảo sát, sáng ngày 28/3/2018, Đoàn giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang do bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên đã có buổi làm việc với UBND huyện Quản Bạ về việc thực hiện chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển sản xuất và quản lý sử dụng các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn huyện Quản Bạ.
Ông Nguyễn Ngọc Hải- Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tại buổi giám sát UBND huyện Quản Bạ
Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và các cấp, các ngành, các cấp ở địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện khá đồng bộ và hiệu quả. Việc triển khai các chính sách đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và cải thiện các điều kiện sống cho người dân. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân đã được nâng lên và chuyển biến rõ rệt, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp luôn được quan tâm, nhận thức rõ hơn, trách nhiệm của hệ thống chính trị được nâng cao. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thu hút sự hưởng ứng, chia sẻ và ủng hộ tích cực của cộng đồng trong và ngoài huyện, từ đó đã tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Đặc biệt là các chính sách chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 5-7%. Việc sản xuất đã chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, bắt đầu hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, chăn nuôi theo hướng trang trại và gia trại; Giá trị sản xuất cây trồng hàng năm/ha năm 2018 đạt trên 43,5 triệu đồng; Diện tích và chất lượng rừng ngày càng được cải thiện, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 60%. Về tổ chức sản xuất, đã phát triển được mạng lưới HTX, THT, hoạt động ngày càng hiệu quả để tổ chức sản xuất cho người dân;tỷ lệ lao động đào tạo nghề và giải quyết việc làm ngày càng cao,...

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quản Bạ có các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước như: Quỹ An ninh Quốc hòng; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ phòng chống thiên tai; Quỹ vì người nghèo; Quỹ nạn nhân chất độc da cam Dioxin; Quỹ khuyến học. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước có nguồn kinh phí hoạt động từ việc huy động đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, cũng như huy động các nguồn vốn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận vốn từ tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn kinh phí hoạt động; Hoạt động của các quỹ theo đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật.

Thông qua Đoàn giám sát, huyện Quản Bạ đã đề xuất, kiến nghị: Đối với Quỹ phòng chống thiên tai. Bổ sung thêm cơ chế trích một phần Quỹ thu được để lại cấp xã, thị trấn chủ động trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Đối với cấp huyện đề nghị có quy định tỷ lệ được để lại trên tổng số thu được phải nộp về cấp tỉnh (đề xuất mức 20%) để các huyện, thành phố chủ động phục vụ chi cho biện pháp đối với công tác PCTT&TKCN trên địa bàn, đảm bảo tính công bằng và khuyến khích các huyện thu được nhiều so với kế hoạch giao.Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, sản phẩm, quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục có các chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết đầu tư, phát triển sản xuất. Đảm bảo các nguồn kinh phí hàng năm thực hiện các Dự án bảo vệ và phát triển rừng, chương trình giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến các sản phẩm nông nghiệp....

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, ông Nguyễn Ngọc Hải- Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất và quản lý sử dụng các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn huyện Quản Bạ, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận các nguồn vốn; rà soát lại việc triển khai các loại Quỹ trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Đối với hai bản báo cáo trình bày tại buổi giám sát đồng chí đề nghị: Huyện Quản Bạ cần bổ sung chi tiết và làm dõ thêm những nội dung còn thiếu như: Quỹ hỗ trợ Hội nông dân; Quỹ phát triển HTX; Quỹ Bảo hiểm xã hội; Quỹ môi trường rừng, để gửi về đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị tại buổi giám sát sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định và gửi tới các ngành chức năng liên quan để xem xét giải quyết./.
                                                 Minh Quý