Đại biểu Quốc hội Triệu Thị Nái thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

ĐBQH Triệu Thị Nái tham gia thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Tham gia thảo luận tại Hội trường về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi, Đại biểu Quốc hội Triệu Thị Nái, đoàn ĐBQH Hà Giang nhất trí với việc cần thiết phải sửa đổi Luật bảo vệ môi trường như Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án luật. Tuy nhiên, “hộ gia đình” chưa được quy định trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật như qui định của Luật bảo vệ môi trường năm 2005; trong khi đó hộ gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong bảo vệ môi trường. Tại Điều 7 những hành vi bị nghiêm cấm, Đại biểu đề nghị cần bổ sung thêm nội dung nghiêm cấm nhập phế liệu không đáp ứng các tiêu chí bảo vệ môi trường và không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, để khẳng định rõ hơn nhà nước chỉ cho phép nhập khẩu những sản phẩm vật liệu bị loại ra trong quá trình sản xuất nhưng được sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất khác và nằm trong danh mục quy định;.Điều 16 về cách thức tiến hành tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, Đại biểu cho rằng luật cần quy định rõ đối tượng tham vấn bao gồm đại diện Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đối với những công trình liên xã, liên thôn để đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ích nước, lợi dân và môi trường được đảm bảo; về quy định bảo vệ môi trường nước sông tại các Điều 31, 32, 33 và 34 dự thảo luật cần bổ sung thêm bảo vệ môi trường lưu vực sông liên quốc gia. Đồng thời, cần bổ sung thêm quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với bảo vệ môi trường lưu vực sông xuyên biên giới, liên quốc và quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường..... Về bố cục, để đảm bảo tính logic trong các điều luật và thuận tiện trong theo dõi, Đại biểu đề nghị Khoản 3 Điều 28 nghiêm cấm mọi hoạt động có tính hủy diệt trong khai thác tài nguyên biển và đảo, Khoản 2, Điều 51 cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu hàng hóa, hóa chất... hai điều này nên chuyển về những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 7, Khoản 7, Điều 85 và Khoản 2, Điều 139 cho phù...; Khoản 8, Điều 85 Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thanh tra, kiểm tra việc xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên phạm vi cả nước nên đưa về Điều 150 về thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Chương XVII. Khoản 5, Điều 133 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức thực hiện đối thoại, nên chuyển về Điều 129 là trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp thì sẽ phù hợp hơn./.
 

Tác giả: Ngọc Hà