ĐBQH Sùng Thìn Cò thảo luận tại Kỳ họp thứ 10 về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sáng ngày 11/11/2020 , tham gia thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Cò Đoàn Hà Giang cho rằng:
ĐBQH Sùng Thìn Cò phát biểu thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Thứ nhất: Phải có niềm tin tưởng hệ thống chính trị từ trung ương xuống địa phương, cơ sở xã, phường và các thôn bản, tin tưởng nhân dân. Phải thực sự lấy dân làm gốc, không có việc gì mà người dân không nắm được, không biết được. Không biết có phải do chúng ta không làm tốt công tác dân vận, không làm tốt công tác nắm tình hình, các chính sách pháp luật của Nhà nước cũng không đến nơi, đến chốn, người dân không phân biệt được những điều trái, điều phải, cộng với các thế lực thù địch kích động, chia rẽ, gây những tình hình phức tạp. Đại biểu cũng đồng tình lực lượng công an xã là lực lượng không chuyên trách, có 70 năm xây dựng và trưởng thành, khi Luật Công an có hiệu lực và lực lượng công an chính quy xuống thay thế thì sứ mệnh đã cao hơn rất nhiều, cho nên phải tính rất chi tiết việc này.

Thứ hai, Hiện nay lực lượng công an quá đông, một tỉnh ít nhất cũng phải từ 3.000 đến 3.500 người, thậm chí có những tỉnh lớn là 4.000, hơn 4.000 công an chính quy, rất đông mà bây giờ lại thêm lực lượng nữa, thì không lẽ lực lượng chính quy này không có đủ khả năng để nắm và xử lý tình hình. Cái tài của người chiến sĩ công an là xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật để giúp nắm tình hình, nắm từ trong trứng nước không để phát sinh, bùng nổ. Đông nhưng không mạnh thì đúng là tốn kém. Nếu xác định lực lượng này là một lực lượng rất quan trọng như thế tại sao không xây dựng ngay từ đầu để lực lượng đủ sức làm nhiệm vụ ở cơ sở, mà phải đưa lực lượng công an chính quy xuống, cho nên lại thêm một lực lượng này nữa. Từ đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các đại biểu cân nhắc đối với dự án luật này.

 
Thu Hiền