Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang trước kỳ họp thứ Chín – Quốc hội khóa XIV

Trước kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề bằng hình thức trực tuyến với lực lượng bộ đội Biên phòng và cử tri các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong mọi tình huống; rà soát các cột mốc, kè sông suối khu vực biên giới, kịp thời đầu tư để đảm bảo không bị sạt lở.

Tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Hà Giang, ngày 25/7/2020, Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 6860/BQP-KHĐT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Giang như sau: 

Đối với kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong mọi tình huống: Theo Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới (TTBG) đất liền giai đoạn 2006 – 2010 và những năm tiếp theo, tổng chiều dài đường TTBG được quy hoạch đầu tư xây dựng thuộc tỉnh Hà Giang khoảng 439km đường ô tô. Trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã có tờ trình số 10805/TT-BQP ngày 12/12/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án quy hoạch chi tiết xây dựng đường TTBG toàn quốc giai đoạn II (2014 - 2020), trong đó trên địa bàn tỉnh Hà Giang dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 70km. Tuy nhiên, giai đoạn 2017 – 2020, Chính phủ chỉ bố trí vốn để tập trung xây dựng một số đoạn tuyến cấp bách trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ. Sau khi được Quốc hội, Chính phủ bố trí vốn, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Giang trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị rà soát các cột mốc, kè sông suối khu vực biên giới, kịp thời đầu tư để đảm bảo không bị sạt lở: Việc xây dựng các công trình bảo vệ sông suối, cột mốc biên giới trên đất liền là một nội dung cần được quan tâm đầu tư để vừa đảm bảo yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền lâu dài trên biên giới đất liền. Tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1405/QĐ-TTg ngày 31/8/2009 về cơ chế quản lý đầu tư, xây dựng công trình phòng chống xói lở, bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới Việt Nam – Trung Quốc; số 1635/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo vệ mốc và chân quốc giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và số 496/QĐ-TTg ngày 24/4/2010 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể kè sông suối biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND các tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư tổng thể các công trình trên địa bàn tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí vốn cho dự án; vì vậy nội dung này đề nghị chuyển đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương về những nội dung có liên quan để tham mưu, báo cáo Chính phủ ưu tiên đầu tư xây dựng những đoạn kè xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến biên giới.
Thu Hiền