Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang Về chính sách đối với giáo viên và học sinh bậc học mầm non

Trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị: Đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét bổ sung đối tượng được hưởng chính sách (theo Khoản 4, Điều 7, Chương III của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non) đối với giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên tại trường chính và nhân viên nấu ăn tại các địa bàn mà trẻ được hỗ trợ ăn trưa ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Vì chỉ quy định chính sách nêu trên đối với giáo viên mầm non ở các điểm lẻ, điểm trường là chưa phù hợp.

Tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Hà Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số3695/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/8/2019 “V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV”.

Nội dung trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mần non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nhằm động viên, khuyến khích các giáo viên dạy tại các điểm lẻ, điểm trường vượt qua khó khăn về điều kiện địa hình, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên dạy điểm trường chính ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn và nhân viên nấu ăn tại các địa bàn mà trẻ được hỗ trợ ăn trưa không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định. Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Hà Giang và sẽ báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.
                                                                                           Thu Hiền