Yên Minh phát động chương trình cải tạo vườn tạp

Sáng 28.1, tại xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh tổ chức Lễ phát động Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự có đồng chí Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; lãnh đạo Văn Phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh; các phòng, ban chuyên môn và 18 xã/thị trấn trên địa bàn…
Cán bộ, nhân dân huyện Yên Minh tham gia chương trình phát động cải tạo vườn tạp
Ngay khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05 ngày 1.12.2020 về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, huyện Yên Minh đã triển khai quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo rà soát, tổ chức cho các hộ đăng ký thực hiện cải tạo vườn tạp. Đến nay, toàn huyện đã có 250 hộ đăng ký triển khai, trong đó năm 2021 thực hiện thí điểm 39 hộ, bình quân mỗi xã/thị trấn 2 hộ để làm điểm rút kinh nghiệm và nhân rộng trong các năm tiếp theo với quan điểm: “Không nóng vội, không thành tích, dễ làm trước, khó làm sau”.
 


Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Yên Minh thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay cho gia đình anh Nguyễn Văn Ngơi triển khai cải tạo vườn tạp 
 
Ngay tại Lễ phát động, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Yên Minh đã giải ngân vốn vay ưu đãi cho gia đình anh Nguyễn Văn Ngợi, thôn Tân Tiến, xã Hữu Vinh triển khai cải tạo vườn tạp; cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh và nhân dân xã Hữu Vinh đã ra quân thực hiện chương trình. Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Yên Minh đã kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hữu Vinh.Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Yên Minh kiểm tra mô hình trồng cà chua trong nhà lưới và tiến độ sản xuất vụ Đông tại xã Hữu Vinh
 
Nguồn tin: Báo Hà Giang