Xã Sủng Thài giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với hộ nghèo

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang thực hiện một số chế độ chính sách hỗ trợ hộ nghèo, trong đó có 02 chính sách hỗ trợ trực tiếp đó là: Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, ngày 07/8/2009 (chế độ 102) và Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định 2409/QDD-TTg, ngày 19/12/2011 của Thủ tướng chính phủ. Năm nay xã Sủng Thài - huyện Yên Minh đã thực hiện cấp phát các chế độ này từ giữa tháng 4/2014 với hình thức cấp phát 100% tiền mặt hỗ trợ theo Quyết định 102 và tiền điện Quý I/2014 cùng một thời gian, nhân dân rất phấn khởi.
Cán bộ xã Sủng Thài cấp phát tiền hỗ trợ trực tiếp và tiền điện cho hộ nghèo

Ngày 23.4.2014 nhân chuyến công tác tại xã Sủng Thài, tôi tận mắt chứng kiến xã đang cấp phát chế độ hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo. Thấy có hơn 50 bà con tập trung tại khu nhà gần trụ sở xã, mỗi người cầm một quyển sổ màu hồng, tôi hỏi anh Hải - Chủ tịch UBND xã: Hôm nay có việc gì mà bà con tập trung đông thế? Anh Hải trả lời: đó là xã đang tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định 102 và tiền điện Quý I năm 2014 cho hộ nghèo. Dẫn tôi sang chỗ cấp phát, anh Hải cho biết: “xã Sủng Thài có 19 thôn với 1.138 hộ, hơn 5.800 khẩu, 100% là dân tộc Mông với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 44,7%. Sản xuất ở đây chủ yếu là trồng ngô, còn lúa chỉ có 35 ha; bước vào tháng 4 là bà con bắt đầu vun ngô, lúc này rất cần tiền để mua phân đạm bón thúc. Trên cơ sở kinh phí đã được phân bổ từ đầu năm, xã đã cho rút tiền và cấp phát cho người dân, để kịp mua phân bón; xã đã cấp phát được mấy ngày, mỗi ngày cấp phát cho 2-3 thôn, để bà con đỡ đi lại nhiều lần vì thôn xa nhất phải đi bộ 12 km”.

Được Chủ tịch UBND xã dẫn vào tận phòng cấp phát, Tôi thấy ngoài Thủ quỹ trực tiếp phát tiền còn có Trưởng thôn chứng kiến. Trên bàn có 02 loại Danh sách: Một danh sách phát tiền theo chế độ 102, ghi sẵn các cột số thứ tự, họ và tên từng người trong hộ, tổng số người trong hộ, số tiền được nhận/khẩu/năm, tổng số tiền hộ được nhận, người nhận ký; Một danh sách phát tiền điện, ghi sẵn các cột số thứ tự, họ và tên chủ hộ, số tiền được nhận/hộ/tháng, tổng số tiền được nhận/hộ/quý, người nhận ký. Trưởng thôn gọi đến hộ nào thì hộ đó vào nhận; chủ hộ phải đưa sổ màu cho trưởng thôn xem và ghi vào sổ: Ngày cấp phát, tiền của chính sách nào, chủ hộ đã nhận đủ với số tiền bao nhiêu và cho người nhận ký vào sổ. Sau khi ký sổ, người nhận mới ký vào danh sách cấp phát của Thủ quỹ và đếm nhận tiền. Qua quan sát, Tôi thấy trình tự thực hiện rất chặt chẽ, bảo đảm trật tự và an toàn.


Ra khỏi phòng cấp phát, Tôi mượn sổ của mấy hộ đã nhận chế độ để xem, thì ra đây là một quyển sổ do xã cấp phát cho từng hộ đã được sử dụng 2 năm nay. Sổ màu hồng ngoài bìa ghi: Sổ theo dõi việc thực hiện các hế độ chính sách của hộ gia đình Ông, Bà….Thôn... Sổ sử dụng cả 2 mặt: mặt trước ghi thông tin tóm tắt các văn bản quy định chế độ chính sách hiện hành mà hộ được hưởng, các trang trắng tiếp theo để ghi các lần nhận chế độ; mặt sau ghi thông tin tóm tắt các văn bản quy định về các khoản mà gia đình phải nộp trong năm. Xem qua, tôi thấy đây là quyển sổ rất quan trọng, các chế độ được nhận ghi rất đầy đủ kể cả nhận gạo cấp cho học sinh…còn nghĩa vụ đóng góp của gia đình/năm theo quy định của Nhà nước cũng được ghi đầy đủ khoản gì? đã nộp bao nhiêu?, người thu ký tên. Tôi nói với Chủ tịch UBND xã: Đây là cách làm hay, thể hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người dân; mặt khác, việc lập sổ theo dõi cho từng hộ là một sáng tạo, để người dân nhớ được trong từng năm gia đình mình đã được Đảng và Nhà nước hỗ trợ những gì? gia đình phải có nghĩa vụ đóng góp những gì? để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu các xã khác trong huyện và trong tỉnh đều làm được như vậy sẽ thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. Đề nghị xã tiếp tục duy trì và làm tốt hơn./.

Tác giả: Đinh Minh Tung