Xã Chí Cà huyện Xín Mần sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2016-2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân. Thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử đã được Xã Chí Cà huyện Xín Mần triển khai thực hiện tốt những công việc cần thiết để công tác bầu cử ở địa phương diễn ra thành thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của nhân dân.
Cử tri xã Chí Cà theo dõi danh sách các Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Trong thời gian qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,  xã Chí Cà đã tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngay sau khi có kế hoạch hướng dẫn của Huyện ủy huyện Xín Mần, Đảng ủy xã đã triển khai, quán triệt và chỉ đạo tổ chức, ra Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã và thành lập các Tiểu ban bầu cử, các tổ bầu cử, theo đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện. Căn cứ vào thực tế của địa phương, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 5 đơn vị bầu cử, gồm có 8 khu vực bỏ phiếu tại 10 thôn bản.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, và để mọi cán bộ và nhân dân trong xã hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, trong thời gian qua xã Chí Cà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức như: Trực tiếp tổ chức cho cán bộ gắn thôn bản xuống thôn tuyên truyền tới nhân dân, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các buổi chợ trung tâm xã được 17 buổi và tại các trường học được 7 buổi, treo được 10 băng dôn, khẩu hiệu tại trung tâm xã và các thôn bản, tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, trong các buổi họp thôn… đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Cùng với đó, để tạo không khí thi đua lao động, sản xuất chào mừng cuộc bầu cử, xã Chí Cà đã phát động phong trào thi đua ra quân làm đường đại đoàn kết gắn với xây dựng Nông thôn mới được 13 km đường giao thông tại các thôn bản; làm lò xử lý rác thải tại khu vực trung tâm xã để giữ vệ sinh môi trường, đồng thời tại trung tâm các thôn bản lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã đã làm được 8 cổng trào chào mừng bầu cử.

 
Hiện nay tại các khu vực bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử xã đã niêm iết danh sách các Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng quy định, và niêm iết danh sách cử tri, xã Chí Cà có trên 1.760 cử tri sẽ đi bỏ phiếu trong ngày 22/5. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở xã Chí Cà đã và đang cơ bản được hoàn tất, không những ở Trung tâm xã mà ở các thôn bản trong xã không khí của ngày bầu cử đang đến gần. Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử cùng sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân, tin rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở xã Chí Cà sẽ thành công  tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân./.     
                                                                                                                      Lệ Tình