Vị Xuyên: Họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất và thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 9/6, Thường trực HĐND huyện Vị Xuyên họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất và thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Thị Hạnh – PCT HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện cùng các ban ngành liên quan.
Toàn cảnh hội nghị họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp HĐND Vị Xuyên lần thứ nhất và thứ 2 khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tại cuộc họp, đã thông qua Dự thảo nội dung chương trình Kỳ họp thứ nhất và thứ hai HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp thứ nhất dự kiến diễn ra vào ngày 24/6, tại Hội trường trung tâm huyện, hội nghị sẽ thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện. Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX dự kiến diễn ra vào ngày 14/7.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất và thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch HĐND huyện Mai Thị Hạnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời làm rõ thêm dự kiến một số nội dung, chương trình của hai kỳ họp. Đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ban ngành phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND huyện chuẩn bị tốt các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình nghị quyết. Ủy ban MTTQ huyện hoàn thành báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri; Văn phòng HĐND – UBND huyện tập trung chuẩn bị kịp thời cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, tài liệu, thẻ đại biểu... đúng thời gian, đầy đủ. Nếu có vấn đề phát sinh về nội dung, chương trình của hai kỳ họp, chủ động tham mưu, báo cáo xin ý kiến của Thường trực HĐND huyện xử lý kịp thời.
Quỳnh Anh