Vị Xuyên: Hội nghị Hiệp thương lần 3

Chiều ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Xuyên đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lý Xuân Lù, Phó bí thư Thường trực huyện ủy; Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Mai Thị Hạnh, Phó chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện.
Hội nghị Hiệp thương lần 3
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ VN huyện Vị Xuyên đã báo cáo kết quả tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đã có 42 tổ, thôn đã tổ chức lấy ý kiến đối với 70 đại biểu có trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện sau hiệp thương lần 2. Đã có gần 4.000 cử tri tham gia các hội nghị với 282 ý kiến nhận xét. 100% người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có kết quả tín nhiệm từ 71,1% trở lên, đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, trong đó có 67 người có kết quả tín nhiệm 100%.

Trên cơ sở lấy ý kiến tín nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQ VN huyện Vị Xuyên đã thông qua tờ trình danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện. Các đại biểu phát biểu tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết, thống nhất đồng ý 100% đối với 60 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nữ 25 người, chiếm 41,7%; dân tộc thiểu số 40 người, chiếm 66,7%; trình độ đại học 43 người, chiếm 71,7%./.
Ngọc Thơ