Văn phòng Huyện ủy Bắc Quang tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND 02 cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 12/3, tại trụ sở Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức các Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Tiến Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Huyện ủy
Toàn cảnh Hội nghị
Căn cứ thông báo về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức 02 hội nghị để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND 02 cấp, gồm: Hội nghị lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tại cuộc họp giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVIII và đại biểu HĐND huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 01 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đảm bảo đủ số lượng, thành phần, tiêu chí theo hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam. Theo đó, hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu đồng chí: Hà Việt Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang tham gia ứng cử bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% số đại biểu có mặt tán thành.
 
Cũng trong buổi sáng 12.3, hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất giới thiệu 12 đồng chí, bao gồm: 03 đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy; 03 đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; 06 đồng chí cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy có đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo số lượng phân bổ của cấp trên.   

Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện. Hội nghị đã được nghe 09 lượt ý kiến phát biểu của các cử tri, trong đó, các cử tri đều phát biểu cho rằng các đồng chí được giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có lối sống giản dị, được cử tri tin tưởng, đã có nhiều đóng góp công sức để xây dựng tỉnh Hà Giang nói chung, huyện Bắc Quang nói riêng phát triển trong những năm vừa qua.

Thay mặt cho các đồng chí được giới thiệu ứng cử, đồng chí Lương Tiến Dũng đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của cư tri nơi công tác; hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân./.
L.T.D