Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Giang Trần Mạnh Lợi dự Kỳ họp thứ Sáu HĐND phường Nguyễn Trãi

Ngày 27/6/2018, Đồng chí Trần Mạnh Lợi - Uy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND phường Nguyễn Trãi, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đồng chí Trần Mạnh Lợi - Uy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại Kỳ họp
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi ghi nhận sự cố gắng và đổi mới của HĐND phường Nguyễn Trãi trong hoạt động từ đầu năm đến nay. Đặc biệt là việc tổ chức hai hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và tổ chức phiên họp giải trình chất vấn có chất lượng, hiệu quả, đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại đang bức xúc trong nhân dân. Tại Kỳ họp, đồng chí cũng thông tin thêm tới các đại biểu về công tác lãnh chỉ đạo và tình hình hoạt động chung của Thành phố trong 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Kỳ họp thứ Sáu HĐND phường Nguyễn Trãi cần quan tâm và tập trung thảo luận vào một số vấn đề như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, phường. Sau mỗi kỳ họp HĐND phải ban hành những nghị quyết chuyên đề về từng lĩnh vực để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Mỗi đại biểu HĐND cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, thực sự là cầu nối phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh, các trường hợp vi phạm, có ý kiến, phản ánh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Đề cập đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư thành ủy Trần Mạnh Lợi nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trên địa bàn phường Nguyễn Trãi cần có sự vào cuộc tích cực, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện chủ đề năm có hiệu quả; phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; có biện pháp, giải pháp cụ thể với từng nhiệm vụ. Đồng chí cho rằng, nhiệm vụ quan trọng trước mắt đối với cấp ủy, chính quyền phường Nguyễn Trãi là phải nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về đô thị; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; nâng cao năng lực quản trị xã hội; tập trung nghiên cứu giải pháp để thực hiện mục tiêu duy trì tuyến phố văn minh, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; chủ động phối hợp với các phòng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đất đai, các công trình xây dựng, san đào đất trên địa bàn; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; nhân rộng các mô hình có hiệu quả; nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo, kỳ họp thứ 6 HĐND phường Nguyễn Trãi tiến hành thảo luận, chất vấn và làm rõ các nội dung được nêu ra. Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Phường năm 2017; Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát, khảo sát năm 2019 của HĐND Phường và Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác quản lý cư trú trên địa bàn./.
Huyền Trang