Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần phát huy vai trò giám sát công tác bầu cử

Xác định Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng; thời gian qua, với vai trò, nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần đã và đang tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng kế hoạch.
Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai.
Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp để triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở, như: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; kế hoạch thực hiện công tác bầu cử; kế hoạch tuyên truyền; hướng dẫn quy trình các bước hiệp thương; phát động thi đua lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử; tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức hiệp thương cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Với vai trò tham gia giám sát cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát Ủy ban MTTQ cấp dưới việc thực hiện các bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực HĐND cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì tổ chức các Hội nghị hiệp thương; báo cáo điều chỉnh cơ cấu của Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã thông báo cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, tạo điều kiện để các đại biểu tham dự hiệp thương có đầy đủ thông tin, được trao đổi, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến và có quyết định đúng đắn, lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật đã quy định, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát cuộc bầu cử, MTTQ các cấp thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, phối hợp với các tổ chức thành viên, các hội đồng tư vấn của MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ giám sát. Quá trình giám sát, MTTQ đã kịp thời phát hiện được những sai sót ở một số khâu trong quy trình bầu cử, đề xuất với các tổ chức phụ trách bầu cử xử lý kịp thời, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đúng luật.

Đến thời điểm này, các nội dung MTTQ tham gia công tác bầu cử cơ bản đã được triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt, đã thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát chặt chẽ các bước tiến hành các hoạt động bầu cử. Xác định bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, vì vậy thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Xín Mần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát bầu cử, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát ở cơ sở, đồng thời vận động nhân dân trực tiếp giám sát các quy trình còn lại của công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.
Nguồn tin: xinman.hagiang.gov.vn