UBND huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cho đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn huyện

Nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ công chức từ cấp huyện đến cấp xã. Trong 2 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20/6/2014, UBND huyện Quản Bạ đã phối hợp với Thanh tra tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cho cán bộ công chức cấp huyện, các xã, thị trấn.

Tham gia hội nghị có trên 80 học viên là cán bộ công chức của huyện, Chủ tịch, cán bộ làm công tác Văn phòng, Tư pháp, Địa chính, Lao động TB & XH của các xã, thị trấn trên địa huyện. Tại hội nghị các học viên đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề cơ bản như: Những nội dung cơ bản, quy định mới của Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo của Chính phủ; Quy trình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác hoà giải ở cơ sở; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông qua hội nghị tập huấn, đã giúp cho các học viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nắm rõ được quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, để vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.
 

Tác giả: Đức Minh