Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện Quang Bình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 10

Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện Quang Bình do ông Hoàng Việt Chông làm Tổ trưởng tiến hành tiếp xúc cử tri tại thôn Bản Rịa xã Bản Rịa và thôn Tân Lập xã Yên Thành huyện Quang Bình.


 
Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe UBND xã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10. Tại các buổi tiếp xúc có 19 cử tri phát biểu với trên 50 ý kiến về các lĩnh vực nông lâm nghiệp, giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng…các ý kiến chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Tổ đại biểu số 3 HDNĐ huyện đã giao cho UBND xã, cán bộ chuyên môn xã Bản Rịa, Yên Thành xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời Tổ đại biểu cũng trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền của đại biểu HĐND huyện. Qua các ý kiến trả lời, các bậc cử tri đều đồng tình nhất trí và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, tin tưởng đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Quang Bình.

Nhân dịp này, Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện tặng mỗi xã 2 xuất quà cho hộ nghèo trị giá mỗi xuất quà là 200.000đ./.

Tác giả: Hồng Thắng