Tổ đại biểu HĐND huyện Hoàng Su Phì tiếp xúc cử tri xã Hồ Thầu, Nam Sơn

Thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, ngày 01/8, đại biểu HĐND huyện Hoàng Su Phì đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Hồ Thầu và Nam Sơn để thông báo đến các bậc cử tri kết quả Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIX, đồng thời lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 xã.
Toàn cảnh buổi TXCT tại xã Nam Sơn
Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri xã Hồ Thầu và Nam Sơn đánh giá rất cao về nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức Kỳ họp cũng như các nghị quyết được ban hành tại Kỳ họp, đồng thời cử tri đã có một số đề nghị gửi tới Tổ đại biểu như: Đề nghị các cơ quan nhà nước đầu tư xây dựng thêm các trạm hạ thế, kéo đường dây đưới quốc gia cho các hộ gia đình; hỗ trợ kinh phí để các xã thi công một số tuyến đường giao thông liên thôn, đường nhóm hộ; đề nghị huyện phân bổ kinh phí sự nghiệp giao thông về xã để kịp thời tu sửa đường giao thông; tiếp tục có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển kinh tế…

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu HĐND huyện đã đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của các bậc cử tri 2 xã để tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định.
Đức Long