Tổ Đại biểu số 1 - HĐND huyện Xín Mần tiếp xúc cử tri tại xã Xín Mần và xã Bản Díu

Ngày 01/8, Tổ Đại biểu số 1 - HĐND huyện Xín mần do Đồng chí Hạng Kháy Vần - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri xã Xín Mần và xã Bản Díu.
Đồng chí Hạng Kháy Vần - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bản Díu.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu số 1 - HĐND huyện Xín Mần đã thông báo với cử tri xã Xín Mần và xã Bản Díu về kết quả Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông báo với cử tri về kết quả giải quyết, trả lời của UBND huyện đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XIX (bao gồm những kiến nghị liên quan trực tiếp đến cử tri trên địa bàn 2 xã).

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, Tổ đại biểu số 1 - HĐND huyện Xín Mần đã lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 xã. Cử tri xã Xín Mần đề nghị: Điều chỉnh lại các cột điện cao thế đi qua một số hộ dân, do đường điện thấp, dễ xảy ra mất an toàn khi người dân đi qua, đồng thời nâng cấp một số cột điện đã xuống cấp, bị nghiêng, có nguy cơ gãy đổ; đề nghị nhà nước nâng mức hỗ trợ cho các hộ tham gia thực hiện quy tụ dân cư năm 2019. Cử tri xã Bản Díu đề nghị nhà nước nâng cấp, sữa chữa tuyến trung tâm xã; nâng mức hỗ trợ xây dựng trụ sở kiêm nhà văn hóa thôn; hỗ trợ xi măng làm 3 công trình nhà tắm - bể nước - nhà vệ sinh...

Qua những kiến nghị của cử tri, đồng chí Hạng Kháy Vần - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trả lời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổ; đồng chí cũng giao cho cấp ủy, chính quyền xã giải đáp những thắc mắc, ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền xã; các ý kiến còn lại, Tổ đại biểu đã tiếp thu và chuyển đến các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết./.
Hoàng Thạch