Tổ Đại biểu số 01 HĐND huyện Bắc Quang tiếp xúc cử trị tại các xã Tân Thành và Tân Lập

Trong các ngày 01 và 03/12, Tổ đại biểu số 01 HĐND huyện Bắc Quang, khóa XXII đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư tại các xã Tân Thành và Tân Lập. Dự buổi tiếp xúc có ông, bà đại biểu HĐND huyện đơn vị số 01; cùng dự có cấp ủy, chính quyền cùng đông đảo cử tri của xã Tân Thành và Tân Lập.
Toàn cảnh Hội nghị TXCT tại xã Tân Lập
Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện và các bậc cử tri đã được nghe Thường trực UBND xã Tân Thành và Tân Lập báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện đã thông báo tới các bậc cử tri kết quả giải quyết những nội dung liên qua đến ý kiến đề nghị của cử tri xã Tân Thành và Tân Lập tại các cuộc tiếp xúc gần đây. Tổ đại biểu HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) và Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát huy dân chủ, các bậc cử trị của xã Tân Thành và Tân Lập đã phản ánh tới Tổ đại biểu HĐND huyện những ý kiến kiến nghị thuộc một số lĩnh vực, cụ thể như: Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm việc hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi để Nhân dân đầu tư sản xuất, chăn nuôi quy mô gia trại; tiếp tục cung ứng xi măng để Nhân dân làm đường liên thôn. Cử tri xã Tân Lập: Đề nghị HĐND nhân huyện ,tỉnh xem xét cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai do hiện nay bìa đỏ trùng lập giữa hộ với hộ thậm chí có một số hộ có bìa đỏ nhưng không có đất và thửa đất của các hộ không đúng trong bản đồ và ở trong sổ bìa đỏ; để nghị HĐND huyện xem xét cấp bìa đỏ diện tích đất nhân dân đã canh tác từ 1995 đến nay, vì năm 2021 Ủy ban nhân xã đã rà soát qũy đất thì các hộ đang sử dụng không có giấy chứng nhân quyền sử dụng đất do đó đất thuộc đất tập thể quản lý không cấp bìa đỏ cho nhân dân được; Năm 2020, đơn vị thi công đường điện EU (thôn Khá Hạ) đã vận động nhân dân hiến đất kéo đường dây nhưng đến hiện nay vẫn chưa đóng điện cho nhân dân sử dụng dẫn đến mất uy tín của Ban quản lý thôn; đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho nhân dân hàng năm khai phá ruộng bậc thang trên diện tích có nước để mở rộng diện tích cây trồng hàng năm…

Các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền đã được Thường trực Ủy ban nhân xã Tân Thành và Tân Lập và cán bộ, công chức xã trả lời, giải trình làm rõ; đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện và tỉnh giải quyết cũng đã được Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp để chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Lương Tiến Dũng