Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại xã Xín Mần

Ngày 30.5, Tổ Đại biểu số 1 HĐND huyện Xín Mần do đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến tiếp xúc cử tri tại xã Xín Mần.
Đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Xín Mần.
Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 và được tổ chức trong 2 ngày 25-26 tháng 6 năm 2019. Tại kỳ họp này sẽ thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, báo cáo giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND, báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo của các cơ quan tư pháp, báo cáo của UBMTTQ huyện.

Tại các buổi tiếp xúc đông đảo các bậc cử tri của thôn đã có các ý kiến, kiến nghị với tổ đại biểu HĐND huyện. Cơ bản các ý kiến đều tập trung vào một số lĩnh vực như: Huyện cần sớm quy hoạch lại đường điện 0,4 tại khu vực Cửa khẩu, hỗ trợ cột bê tông để kéo điện về nhóm hộ gia đình, tiếp tục hỗ trợ nhân dân ổn định dân cư…

Sau khi tiếp thu, lắng nghe các ý kiến của các bậc cử tri, đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần đã trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền, còn các ý kiến khác đồng chí sẽ tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cấp có thẩm quyến để trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. 
 Nguồn tin: xinman.hagiang.gov.vn