Thường trực HĐND huyện Vị Xuyên khảo sát tại xã Phú Linh

Ngày 31/8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Vị Xuyên đã tiến hành khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Phú Linh.
Đồng chí Mai Thị Hạnh - Phó Chủ tịch HĐND huyện khảo sát công trình nước sinh hoạt tại thôn Noong 2, xã Phú Linh.
Hiện tại trên địa bàn xã có 02 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các thôn Tát khiu, Mường Nam, Noong 1, Noong 2, Mường Trung, Mường Bắc, Nà Cáy, Nà Ác và tại trung tâm xã do trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là trên 15,5 tỷ đồng, dự kiến cung cấp nước sinh hoạt cho 690 hộ trên địa bàn xã.

Qua khảo sát tại 02 công trình và làm việc với UBND xã Phú Linh, đồng chí Mai Thị Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị cấp uỷ chính quyền xã cần bám sát văn bản hướng dẫn về Quy trình quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý tốt các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng quy định; tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà nước; đảm bảo tốt việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ các công trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ quản lý; hằng năm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện về tình hình thực hiện quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình trên địa bàn xã nhằm đảm bảo đáp ứng nguồn nước sạch cho nhân dân trên địa bàn xã.
Vi Khiết