Thường trực HĐND huyện Quang Bình họp thường kỳ tháng 5/2019

Ngày 29/5, Thường trực HĐND huyện Quang Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 5 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 6. Dự có các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện. Đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Trong tháng 5, HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 7 sắp tới; khảo sát một số công trình thi công tại một số xã, thị trấn; tham gia giám sát về kết quả thực hiện Nghi quyết số 87 về Đề án quy tụ các hộ dân cư sống rải rác trên các sườn núi cao, vùng có nguy cơ thiên tai, đặc biệt các vùng khó khăn về sống tập trung tại các thôn bản gắn với xây dựng NTM; duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư, khiếu nại của công dân theo quy định tại trụ sở; tổ chức giám sát tại 04 xã về việc thực hiện quản lý, sử dụng quỹ phát triển xã, thôn; khảo sát tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các xã trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của HĐND huyện; chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khia thi hành Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp dân nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong HĐND huyện tiếp tục tổ chức và khảo sát về kết quả thực hiện một số nội dung đã ban hành như kết luận sau giám sát, tại các phiên giải trình và một số nội dung cử tri quan tâm cần đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 7; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuẩn bị các văn bản, báo cáo, các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thứ 7 sắp tới; chỉ đạo HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp giữa năm, dự và đánh giá, chấm điểm kỳ họp HĐND cấp xã trên địa bàn huyện; duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư, khiếu nại đúng quy trình và đảm bảo đúng quy định./.
Nguồn tin:quangbinh.hagiang.gov.vn