Thường trực HĐND huyện Mèo Vạc giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 tại xã Thượng Phùng

Ngày 27.11.2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Mèo Vạc do đồng chí Phàn Quẩy Vảng - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017 của HĐND huyện Mèo Vạc về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và tình hình thu chi ngân sách năm 2018 tại xã Thượng Phùng.
Đồng chí Phàn Quẩy Vảng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc kiểm tra công tác chăn nuôi gia súc tại thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng
Đến hết tháng 10.2018, xã Thượng Phùng đã có 12/16 chỉ tiêu vượt nghị quyết huyện giao, 3/16 chỉ tiêu ước đạt nghị quyết vào cuối năm, hiện chỉ còn 1/16 chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết huyện giao. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, gồm: Thu thuế và phí, bình quân lương thực đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia… Xã đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện triển khai thực hiện giải ngân được 2,18 tỷ đồng cho nhân dân vay vốn mua gia súc theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh. Tiến hành trồng được 13 ha cỏ, trong đó có 6,4 ha cỏ theo Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đối với xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được hơn 550 ngày công tham gia làm đường giao thông và đổ bê tông tuyến đường đi các thôn Mỏ Phàng, Thèn Pả, Hoa Cà dài gần 4km. Trong công tác Giáo dục, xã đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh bán trú và huy động xã hội hóa được 882 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học. Đồng thời, xã đã làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp ngày lễ tết và hỗ trợ giúp đỡ 48 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, triển khai hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra….Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã vẫn còn một số hạn chế: Chỉ tiêu thụ tinh nhân tạo cho đàn gia súc còn chưa đạt kế hoạch, tiến độ triển khai Chương trình 1 triệu tấn xi măng đạt thấp, diện tích gieo trồng cây hàng năm chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phàn Quẩy Vảng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tính chủ động của xã trong triển khai Nghị quyết HĐND huyện về về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải ngân triển khai Chương trình 1 triệu tấn xi măng trong làm đường giao thông. Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh bán trú và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới. Đồng thời có giải pháp hiệu quả đối với các chỉ tiêu đạt thấp, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
Quỳnh Lưu