Thường trực HĐND huyện Đồng Văn tổ chức hội nghị tập huấn triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND cấp xã” nhiệm kỳ 2016 – 2021

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Đồng Văn đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND cấp xã” nhiệm kỳ 2016 – 2021. Báo cáo viên triển khai Đề án là các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo 2 ban HĐND và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.
Đ/c Vàng Mí Chỏ - Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn triển khai các nội dung tại Hội nghị
Tại hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đã triển khai Đề án với 5 chuyên đề bao gồm: Nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND cấp xã; Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp của HĐND cấp xã; Nâng cao chất lượng Giám sát của HĐND cấp xã (gồm giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND); Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã; Cách chấm điểm và đánh giá, nhận xét sau các kỳ họp HĐND cấp xã.

Để Hội nghị tập huấn đạt kết quả, Thường trực HĐND huyện Đồng Văn đã lựa chọn phương pháp chia tổ thảo luận, qua đó đã có 20 ý kiến tham gia thảo luận, trao đổi để làm rõ các nội dung của Đề án, phương pháp triển khai, cách thức chấm điểm và giải pháp thực hiện Đề án. Đặc biệt, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã đã được trao đổi làm rõ thêm về chức năng, nhiệm vụ, cách thức tổ chức một cuộc giám sát, nội dung, phương pháp giám sát.

Kết luận Hội nghị tập huấn, Thường trực HĐND huyện Đồng Văn đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn và các Tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ nội dung của Đề án, tiến hành các hoạt động từ giám sát, giải trình, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tổ chức kỳ họp đảm bảo chất lượng, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời phát huy được vai trò của đại biểu HĐND ở cơ sở. Đối với các tổ đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm theo dõi, dự chấm điểm và trực tiếp nhận xét, đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp của HĐND cấp xã theo đề án đã ban hành. Đối với 2 xã được Thường trực HĐND huyện tổ chức chỉ đạo điểm là xã Tả Lủng và Lũng Táo cần chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo yêu cầu để tổ chức kỳ họp cuối năm 2017 đạt kết quả.

Với việc triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND cấp xã” nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn Huyện Đồng Văn sẽ góp phần nâng cao vị trí, vai trò của HĐND cấp xã, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện Đồng Văn./.
Nguyễn Văn Chinh