Thường trực HĐND huyện Đồng Văn kiểm tra hoạt động của HĐND các xã, thị trấn

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2018, Kế hoạch số 08/KH-HĐND, ngày27/4/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc kiểm tra hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND các xã, thị trấn, vừa qua Thường trực HĐND huyện Đồng Văn đã tiến hành kiểm tra hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Văn Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe Thường trực HĐND các xã, thị trấn báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND 5 tháng đầu năm 2018. Qua kiểm tra cho thấy, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn đã không ngừng đổi mới nội dung, chương trình hoạt động, đặc biệt là trong công tác giám sát, khảo sát; các ban HĐND đã tổ chức giám sát, khảo sát theo Nghị quyết đã đề ra. Nhìn chung các cuộc giám sát của ban HĐND cấp xã đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có kiến nghị, đề xuất cụ thể với UBND cấp xã khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục điều hòa phối hợp với các Ban HĐND, UBMTTQ các xã, thị trấn tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát theo quy định của Luật.

Phát biểu tại các buổi làm việc Ông Nguyễn Văn Chinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND các xã, thị trấn và đề nghị các xã tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh trong 6 tháng cuối năm 2018.
Giàng Mí Lình