Thành phố Hà Giang phát huy xe thông tin để tuyên truyền cho cuộc bầu cử

Những ngày qua, thành phố Hà Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là chú trọng sử dụng xe thông tin lưu động xuống tận các thôn, bản, các phiên chợ ở nông thôn, thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan, để cử tri và nhân dân biết, nắm và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
Xe thông tin lưu động phát tuyên truyền bầu cử ở các xã ngoại thành
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn thành phố Hà Giang đạt được những kết quả cao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Du lịch thành phố Hà Giang đã tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Du lịch thành phố Hà Giang thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố và Uỷ ban bầu cử thành phố đã tiến hành mở chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026”.
 
Đội ngũ Biên tập viên, Kỹ thuật viên của Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Du lịch thành phố Hà Giang đã thực hiện việc biên tập, thu âm nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Luật bầu cử; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, thu âm danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang kháo XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026, phát tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi cho xã phương tuyên truyền. Đặc biệt là việc sử dụng xe thông tin lưu động phát các nội dung đó ở phiên chợ, các thôn bản xa các cụm loa truyền thanh cơ sở.
 
Hình thức tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho nhân dân ở các thôn bản, vùng sâu, vùng xa của thành phố nắm bắt được các nội dung quan trọng của cuộc bầu cử. Qua đó có thêm kiến thức, ý thức và trách nhiệm với bản thân, cùng thành phố Hà Giang thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử như mục tiêu đã đề ra.
 
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Giang đang được Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Du lịch thành phố Hà Giang chú trọng, đẩy mạnh trên mọi phương tiện, bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt các đợt cao điểm tuyên truyền, mong muốn góp phần quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Giang.
 Tiến Quân