Quản Bạ: Kỳ họp thứ 11 chuyên đề HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11.9, HĐND huyện Quản Bạ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 chuyên đề. Đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Chí Thâm, PBT- Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND- UBND huyện, 25 đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo một số ban ngành của huyện.
Đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp thứ 11 chuyên đề HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh các nội dung tại kỳ họp lần này đó là: Xem xét các tờ trình của HĐND- UBND huyện liên quan đến miễn nhiệm các chức danh của HĐND - UBND huyện và nội dung điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất trên địa bàn huyện năm 2020. Đối với các nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Lò Sỉ Chảo đề nghị các đại biểu HĐND huyện trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm sẽ có những lựa chọn, hiến kế và đóng góp những ý kiến sát thực, phù hợp với từng nội dung, để kỳ họp thứ 11 chuyên đề HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt hiệu quả cao nhất.
 
Tại kỳ họp thứ 11 chuyên đề HĐND huyện lần này đã tiến hành bỏ phiếu và quyết nghị nội dung miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Chính Phù theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lục Sương Minh, Nguyên Trưởng phòng Dân tộc huyện, đã nghỉ chế độ hưu chí với số phiếu đồng ý miễn nhiệm 2 chức danh trên là 25/25 phiếu.

 
Kỳ họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Chính Phù theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe và xét xét dự thảo tờ trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bổ sung của huyện Quản Bạ với một số nội dung là: Diện tích nhóm đất nông nghiệp đến năm 2020 là 48.778,91 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp là 2.908,06 ha; Nhóm đất sông, suối là 2.536,87 ha. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 196.06 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,18ha. Về nội dung này, kỳ họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu HĐND huyện trong đó chú trọng công tác phối hợp có hiệu quả giữa ngành Tài nguyên môi trường - Phòng kinh tế & hạ tầng huyện với 13 xã thị trấn trong việc quản lý quy hoạch, sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản; Phải có tầm nhìn, chiến lược lâu dài, chủ động trong việc thực hiện tuyệt đối không để tồn tại các vấn đề tiêu cực liên quan. Chú trọng công tác cấp phép các công trình phúc lợi, xây dựng nhà ở.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm trên tinh thần đồng tình thống nhất cao của các đại biểu HĐND huyện. Kỳ họp thứ 11 chuyên đề HĐND huyện Quản Bạ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thông qua tờ trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bổ sung của huyện Quản Bạ và giao UBND huyện tiếp thu toàn bộ ý kiến tại kỳ họp, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ để ban hành. Bế mạc kỳ họp đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Quản Bạ nhấn mạnh lại một số nội dung: Việc thông qua tờ trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bổ sung của huyện Quản Bạ là nội dung cần thiết, cấp bách, quan trọng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan trong công tác quản lý, quy hoạch đô thị, đất đai tại các địa phương. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về nội dung này, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân góp phần vào công tác phát triển chung của toàn huyện. Đồng thời, khẳng định thêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Quản Bạ bày tỏ: Đại biểu HĐND huyện chính là cầu nối thông tin, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để gửi tới cấp ủy chính quyền các cấp. Vì vậy trong thời gian tới, các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ giám sát, phản biện; Kịp thời nắm bắt các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân tại cơ sở. Qua đó để có những thông tin chất lượng sẽ được thảo luận, trao đổi tại các kỳ họp HĐND huyện sắp tới.
Nguồn tin: quanba.hagiang.gov.vn