Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ 14 (mở rộng)

Ngày 17.12, Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn công tác 198 phụ trách huyện Quẩn Bạ; Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn công tác phụ trách huyện.
Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ 14(mở rộng).
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung xem xét và tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Theo đó, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy chính quyền huyện luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, cùng với đó tập trung quyết liệt, tuyên truyền gắn với chủ động, tích cực xây dựng và ban hành, triển khai 04 đề án, 07 chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy và 09 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, kịp thời, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid – 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đến nay, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 cơ bản được kiểm soát; phát triển kinh tế thực hiện cả năm có 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (02 chỉ tiêu do huyện đề ra không đạt là chỉ tiêu về thu hút khách du lịch và chỉ tiêu xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Trong đó, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 16.000 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 31.000 tấn; có 65 sản phẩm được hoàn thiện tham gia chương trình OCOP của huyện; chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Đề án nửa triệu con đại gia súc của tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện tốt các chương trình xây dựng NTM; toàn huyện đã có 213 hộ tham gia cải tạo vườn tạp, đã có 191 hộ có thu nhập; thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, thu hồi vốn vay theo Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh; chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đã hoàn thành 102 hộ, lũy kế 397 hộ…; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác quản lý trật tự đô thị, công tác quản lý xây dựng cơ bản, thực hiện tốt việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào sản xuất… Tổng thu ngân sách địa phương cả năm ước đạt 558.250 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; công tác giám sát, phản biện xã hội có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện, số lượng cử tri tham gia bầu cử trong ngày 23/5/2021 là 31.364/31.398 cử tri đạt 99,87%. Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã trúng cử đều đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao và đảm bảo về cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo đề án nhân sự đã đề ra, sau bầu cử không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022 như: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng chống Covid – 19; duy trì thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và tái giám sát, công tác Dân vận Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển vườn ươm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; công tác quản lý bảo vệ rừng; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bão lũ; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM,...

 
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Thường trực phụ trách huyện phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quản Bạ đạt được năm 2021, đề nghị trong thời gian tới huyện cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền vận động sâu rộng cụ thể, linh hoạt về chuyển đổi số; củng cố kiện toàn bộ máy từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các đề án, chương trình trọng tâm của tỉnh, của huyện; triển khai hiệu quả các kế hoạch phát triển KT – XH; rà soát lại những bất cập đề án cái tạo vườn tạp để triển khai, thực hiện có hiệu quả hơn; củng cố các tổ chức chính trị xã hội; đảm bảo QP - AN.


 
Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh đã trao Kỷ niệm chương của Ủy ban kiểm tra trung ương cho 10 cá nhân có những đóng góp vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.
Thùy Linh