Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND xã Phố Là, huyện Đồng Văn

Sáng 05/6/2018, Thường trực HĐND xã Phố Là, huyện Đồng Văn đã tổ chức phiên họp giải trình về công tác tài chính ngân sách trên địa bàn xã. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các ban, ngành đoàn thể xã.
Toàn cảnh phiên họp giải trình
Tại phiên họp, Thường trực HĐND xã Phố Là đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã giải trình, làm rõ một số nội dung về lĩnh vực tài chính, ngân sách như: Việc phân bổ và công khai dự toán ngân sách đầu năm, các nhiệm vụ chi năm 2017, nguồn kinh phí phân bổ cho HĐND, kinh phí phân bổ cho khối đoàn thể, việc sử dụng kinh phí dự phòng,... Các vấn đề mà Thường trực HĐND xã đưa ra đã được UBND xã trả lời, giải trình làm rõ từng nội dung. Qua đó, UBND xã đã đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận phiên họp, đồng chí Giàng Mí Giàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc khắc phục những tồn tại, vướng mắc, đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.
                                                                               Tráng Thị Lan