Phiên họp giải trình, chất vấn của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường

Ngày 30-5-2018, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường tổ chức phiên chất vấn Uỷ ban nhân dân xã về những phản ánh của cử tri trên địa bàn xã và một số việc còn tồn tại trong thời gian qua.
Toàn cảnh phiên Chất vấn.
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường đã chất vấn và yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án xã điển hình kiểu mẫu về kinh tế nông nghiệp; tiến độ triển khai thực hiện tuyến phố văn minh đoạn từ cầu Nậm Thấu đến chân dốc Thái Hà; hiệu quả hoạt động của một số hợp tác xã trên địa bàn; công tác quản lý đất đai, xây dựng chưa chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm tại một số địa bàn khu dân cư.  Các vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường chất vấn đã được Uỷ ban nhân dân nhân xã trả lời, giải trình, làm rõ ở từng nội dung.

Qua giải trình, trả lời, làm rõ các vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân xã Ngọc Đường chất vấn, Uỷ ban nhân dân xã cũng đã đưa ra các giải pháp khắc phục và tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Đặc biệt là Uỷ ban nhân dân xã sẽ quyết tâm có những đổi mới, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; bám sát cơ sở để hạn chế những tồn tại và sự việc phát sinh; quan tâm chăm lo đời sống của người dân và giải quyết tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đã đề ra./.


Tiến Quân