Phiên giải trình chất vấn Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân xã Phương Thiện tháng 5/2019

Sáng ngày 28/5, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã tổ chức Phiên giải trình chất vấn giữa HĐND với UBND tháng 5/2019. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Vinh, Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố


 
Tại phiên giải trình chất vấn đã có 11 nội dung được HĐND chất vấn UBND xã liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian qua đó là: Kết quả triển khai chương trình phát triển lợn đen hàng hóa tại 2 thôn vùng cao từ đầu năm đến nay; việc triển khai xã hội hóa các ki ốt và làm bàn inox đảm bảo vệ sinh tại chợ Phương Thiện; công tác quản lý đất đai vẫn để người dân vận chuyển, đổ đất xuống ruộng, xây nhà không phép, xây dựng nhà trên đất lúa; kết quả xã hội hóa xây dựng cầu Phai Tooc; việc khắc phục tình trạng tắc cống thoát nước đường Nghĩa trang thôn Tiến Thắng; kết quả chỉ đạo hoàn trả số tiền hụt thu qũy thôn của Ban quản lý thôn Mè Thượng; thực hiện Chỉ thị 08 của UBND Thành phố; công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; công tác đảm bảo an toàn giao thông; việc nâng cao hiệu quả của các tổ an ninh trật tự trên địa bàn…vv.

Qua giải trình của UBND xã, HĐND xã Phương Thiện cho rằng những nội dung này chủ yếu là UBND chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt dẫn đến kết quả chưa cao, và có những nội dung chưa thực hiện. Đối với việc trả lời còn chưa đề ra giải pháp cụ thể, chưa thể hiện hết trách nhiệm, sự quyết liệt và thời gian hoàn thành, giải pháp thực hiện của từng nội dung; cách trả lời vần còn chung chung chưa đi vào trọng tâm mà HĐND quan tâm.

Phát biểu tại Phiên giải trình chất vấn của xã Phương Thiện, Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Lê Xuân Vinh nhấn mạnh để Phiên giải trình chất vấn đạt được kết quả thì bên đặt câu hỏi là HĐND phải cụ thể, rõ dàng, đi vào những nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, các chương trình, đề án thực hiện trên địa bàn. Đối với bên trả lời là UBND cần phải trả lời rõ ràng từng vấn đề, có số liệu, thời gian hoàn thành cũng như trách nhiệm đối với từng nội dung trả lời để HĐND, các đại biểu HĐND có cơ sở để giám sát…./.
Nguồn tin: thanhpho.hagiang.gov.vn