Mèo Vạc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 15/2, Ban thường vụ Ủy ban MTTQ huyện Mèo Vạc đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Dự có Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, các đồng chí ủy viên UBMTTQ huyện Mèo Vạc.
Các đại biểu tham gia thảo luận thống nhất hiệp thương về số lượng, cơ cấu và thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện Mèo Vạc lần thứ 19 nhiệm kỳ 2016-2021
Tại Hội nghị, sau khi nghe thường trực Ủy ban MTTQ huyện thông qua kết luận của BTV huyện ủy Mèo Vạc về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất hiệp thương về số lượng, cơ cấu và thành phần người ứng cử đại biểu HĐND theo từng nội dung. Theo đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ I đã nhất trí số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 là 37 đại biểu theo kết luận của BTV huyện ủy. Cơ cấu dự kiến: Về giới tính: giới tính nam: 21 người, nữ 16 người; Về dân tộc: có 8 dân tộc trong đó Mông 19 đại biểu, Kinh 5 đại biểu, Dao 2 đại biểu, Nùng 1 đại biểu, Giấy 3 đại biểu, Tày 3 đại biểu, Xuồng 2 đại biểu và Lô Lô 2 đại biểu. Cơ cấu người ngoài Đảng 4 đại biểu chiếm 10,81%. Cơ cấu theo ngành, lĩnh vực, địa phương gồm: Khối Đảng, Khối nhà nước, Khối nội chính, Khối VH-XH, khối Đoàn thể, Ngành Y tế, Khối xã. Hội nghị cũng thông qua số lượng, cơ cấu đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện qua các bước hiệp thương theo Luật định được huyện Mèo Vạc xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, vừa đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc. 
Kỳ Duyên