Mèo Vạc phát động “Chung tay xoá đói giảm nghèo” năm 2014

Chiều ngày 23.5, tại xã Sủng Trà, UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức Lễ phát động “Chung tay xoá đói giảm nghèo năm 2014”. Tới dự có đồng chí Sùng Mí Chứ - Phó tổng Biên tập Báo Hà Giang; lãnh đạo huyện Mèo Vạc; cán bộ, công chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện cấp ủy, chính quyền 18 xã, thị trấn và hơn 300 hộ dân xã Sủng Trà.
Ngay sau lễ phát động, đồng chí Sùng Mí Chứ - Phó tổng biên tập Báo Hà Giang và lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã đến thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo Phàn Mí Pú, thôn Há Chế, xã Sủng Trà
Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Mèo Vạc nêu một số kết quả nổi bật trong công tác xóa đói giảm nghèo năm 2013, đó là: huyện đã thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm cho 516 hộ, giúp  999 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,50% năm 2012 xuống còn 45,53% năm 2013. Nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 8,4 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, trong năm 2014, huyện Mèo Vạc vẫn còn 6.661 hộ nghèo, chiếm 45,53% và 1.831 hộ cận nghèo chiếm 12,52%.

Với khẩu hiệu của cuộc phát động là: Chung tay xóa đói giảm nghèo, phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Toàn dân đoàn kết chống đói nghèo, vì sự phát triển bền vững. Mỗi người cần có những hành động thiết thực xóa đói nghèo vì sự phát triển bền vững của huyện Mèo Vạc. Đẩy mạnh phong trào giúp đỡ hộ nghèo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014,…Huyện Mèo Vạc đã kêu gọi các các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hãy tiếp tục chung tay xóa đói giảm nghèo, tham gia các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ cho hộ nghèo, thôn nghèo, xã nghèo, nhất là các xã đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên xoá đói giảm nghèo bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ nghèo tại thôn Sủng Trà và thôn Há Chế, xã Sủng Trà.

Tác giả: Quỳnh Lưu