Mèo Vạc: Tiếp tục tập trung giải ngân nguồn vốn tín dụng phát triển sản xuất được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Dưới sự chỉ đạo sát sao của huyện để tạo điều kiện cho người dân mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mèo Vạc đang tiếp tục thực hiện tốt công tác thẩm định, đồng thời đẩy mạnh việc giải ngân nguồn vốn tín dụng cho các hộ gia đình để sản xuất nông nghiệp hàng hóa được hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mèo Vạc tiến hành giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại xã Sơn Vĩ
Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mèo Vạc đã tích cực phối hợp với ngành chuyên môn huyện lên kế hoạch, tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký vay vốn của các hộ dân có nhu cầu. Thực hiện quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện, Ngân hàng đã tổ chức giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho từng hộ dân theo địa bàn từng xã. Lũy kế đến thời điểm này, đã giải ngân được gần 34 tỷ đồng, tương đương 440 hộ dân nhận được vốn. Trong đó, có 343 hộ vay chăn nuôi trâu, bò; 83 hộ vay nuôi ong và 18 hộ dân vay vốn xây dựng chuồng trại. Với nguồn vốn được hỗ trợ lãi xuất trong thời gian 3 năm không lãi tạo điều kiện để các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mèo Vạc có động lực để vươn lên phát triển sản xuất.

Thời gian tới Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn tới tận tay từng hộ dân. Đồng thời tham mưu cho huyện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện./.
Minh Đức