Kỳ họp thứ nhất, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thị trấn Yên Minh

Ngày 10/6, HĐND thị trấn Yên Minh đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Khu – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ thị trấn, các Đại biểu HĐND thị trấn khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 và 28 Đại biểu HĐND thị trấn khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khu chúc mừng các ông, bà trúng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND thị trấn Yên Minh, nhiệm kỳ 2016-2021
Trước khi tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thị trấn khóa mới, nhiệm kỳ 2016-2021; Kỳ họp đã đã được nghe Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khu phát biểu quán triệt tại Kỳ họp, với các nội dung như: đề nghị các Đại biểu HĐND thị trấn tập trung phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn ra những có năng lực, có đủ đức, đủ tài để giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của bộ máy chính quyền thị trấn, góp phần đưa thị trấn ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên; bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh để tiến hành bầu đúng, bầu đủ các chức danh theo quy định.

Tiếp đến Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND thị trấn khóa mới, nhiệm kỳ 2016-2021; với sự tín nhiệm cao của các Đại biểu HĐND thị trấn; Bà Cháng Thị Mỷ - Bí thư Đảng ủy Thị trấn, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn, ông Xín Hồng Đằng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị trấn, ông Nguyễn Văn Bằng tái cử chức danh Chủ tịch UBND thị trấn, ông Nguyễn Văn Bảo tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn. Ngoài ra, Kỳ họp còn tiến hành bầu Trưởng, Phó các Ban HĐND thị trấn, các Ủy viên UBND thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau đó, Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét các nội dung của 1 Kỳ họp thường lệ là xem xét các Báo cáo, tờ trình của UBND thị trấn liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong  6 tháng đầu năm 2016; công tác quyết toán ngân sách năm 2015; Báo cáo của Ủy ban MTTQ thị trấn về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri... Trên cơ sở đó, các Đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thị trấn năm 2016.
Hoàng Thơm