Kỳ họp thứ chín HĐND huyện Bắc Mê khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong hai ngày 19 - 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí Triệu Trung Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Quốc Phòng; Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thào Thị Liên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ; Lãnh đạo các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; Lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang; Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án; Lãnh đạo cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, cùng toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm trung tâm huyện
Trước giờ khai mạc Kỳ họp các đại biểu dự Kỳ họp đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm trung tâm huyện. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Nguyện hứa tiếp tục phát huy tuyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc và các thế hệ cha anh, đoàn kết một lòng, giương cao ngọn cờ vinh quang của Đảng, mãi mãi đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã lựa chọn, vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức thi đua học tập, lao động, quyết tâm xây dựng huyện Bắc Mê ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Toàn cảnh Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Bắc Mê khóa VIII, Nhiệm kỳ 2016-2021
 
Tại Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, Tờ trình của HĐND, UBND, UBMTTQ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đề ra, các Văn bản được ban hành kịp thời, công tác tiếp công dân được duy trì. Theo dõi kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Hoạt động giám sát, khảo sát được triển khai thực hiện hiệu quả, đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế và kịp thời kiến nghị với các cấp các ngành xem xét, giải quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên bám nắm cơ sở, đã kịp thời tiếp thu các kiến nghị của các xã, thôn và nhân dân, giao cho các ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Tích cực chủ động tham gia cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá tình thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát trên địa bàn huyện.

 
Đồng chí Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế -xã hội UBND huyện năm 2019
 
Tại Kỳ họp báo cáo của UBND huyện nêu rõ: Trong năm 2019, UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành một cách linh hoạt, quyết liệt, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra, có một số chỉ tiêu đạt khá cao như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 107,12% KH tỉnh giao; Bình quân lương thực đầu người 570,8kg, đạt 100,7% kế hoạch. Trồng rừng mới đạt 138,3% KH năm; tỷ lệ huy động trẻ 3 - 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 97,6%;  sắp xếp, quy tụ dân cư hoàn thành 100% KH; tỷ lệ chất thải rắn ở thị trấn được thu gom đạt 100% KH. Giải quyết và tạo việc làm mới cho 2.602 lao động. Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch đúng hướng; ý thực của người dân về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển đổi khung thời vụ dần được nâng lên; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đã có chuyển biến; tạo cơ chế thu hút đầu tư vào địa bàn được quan tâm chú trọng; công tác phòng, chống bệnh dịch cho đàn gia súc được thực tốt. Công tác quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách và đầu tư XDCB,...được quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Giá trị bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn được duy trì bảo tồn và phát huy có hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và đảm bảo đúng các quy định. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, các dự án đầu tư vào huyện ngày một tăng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc; tình hình ANCT, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững.
 
Các Đại biểu tiến hành thảo luận tại Tổ

 

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết
 
Kỳ họp tiến hành chia tổ thảo luận, thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn, thông qua dự thảo các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện huyện. Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đồng chí Triệu Trung Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu Bế mạc Kỳ họp
 
Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Triệu Trung Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo cơ sở cho việc hoạch định phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 10. Trong năm 2020 UBND huyện cùng các ngành, các cấp trong toàn huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm như:
 
Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước, quốc phòng - an ninh năm 2020 mà Nghị quyết HĐND huyện vừa thông qua, trong đó cần chú trọng đối với một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt trong năm 2019  so với NQ của HĐND huyện và những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém được các đại biểu đánh giá, thảo luận tại kỳ họp, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa việc sử dụng nguồn ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của huyện, nhất là nguồn tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng để thực hiện hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao công tác điều hành, quản lý trong lĩnh vực xây dựng. Thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình đối với cấp xã, đồng thời trước khi thực hiện thi công các công trình cần có sự tham vấn ý kiến từ cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, đảm bảo việc đầu tư thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, có cơ chế chính sách thông thoáng và thực hiện đúng, thực hiện hiệu quả các cơ chế, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện đối với nhân dân, doanh nghiệp và HTX trên địa bàn; thực hiện trồng trọt gắn với chăn nuôi; phát triển nông nghiệp đi đôi với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các chương trình, mô hinh, đề án về phát triển kinh tế trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn đầu tư được phát huy hiệu quả. Đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ, những vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với dự án hỗ trợ ổn định đời sống dân cư thuộc dự án ổn định dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; từng cấp, từng ngành phải dành thời gian thỏa đáng tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ đúng - sai để chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phải xử lý nghiêm những cán bộ, công chức viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết sự việc sai quy định gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác quản lý khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. coi hai nhiệm vụ trên phải được xem là  nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp, các ngành và phải được mọi người dân cùng chung tay vào cuộc. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri sau các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; đồng thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND sau các cuộc giám sát, khảo sát.  Các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường công tác giám sát thường xuyên theo quy định, đặc biệt là giám sát những vấn đề mà cử tri, dư luận quan tâm. Thường xuyên quan tâm ưu tiên thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được hưởng triệt để các chính sách hỗ trợ của Đảng, nhà nước theo quy định. Tập trung mọi khả năng để đảm bảo cho các tầng lớp nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Nguồn tin: bacme.hagiang.gov.vn