Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân Phường Trần Phú khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 21/6, Hội đồng nhân dân Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang tổ chức Kỳ họp thứ Nhất khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Danh Hùng dự và phát biểu chỉ đạo.
Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND Phường Trần Phú khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Tại Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường và trao giấy chứng nhận cho 21 đại biểu Hội đồng nhân dân Phường Trần Phú khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thực hiện bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thành viên Ủy ban nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Phát biểu tại Kỳ họp, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Danh Hùng đánh giá cao những kết quả của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường. Đồng thời chúc mừng các ông bà đã được cử tri bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân phường; các ông bà được Kỳ họp bầu vào các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Phường Trần Phú trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy kết quả của nhiệm kỳ vừa qua, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri; sớm ban hành chương trình công tác, ban hành các nghị quyết thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp. Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Uỷ ban nhân dân phường cần chủ động, quyết tâm, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, khắc phục hạn chế, tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.         
Tiến Quân