Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Sủng Trái khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/7/2019 Hội đồng nhân dân xã Sủng Trái đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có bà Chu Thị Giang - Ủy viên BCH huyện ủy, Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Sủng Trái; các ông, bà trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; các ban, ngành, đoàn thể xã và 26/27 đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Toàn cảnh Kỳ họp
Kỳ họp, đã thông qua các báo cáo và tờ trình, gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 và trước Kỳ họp thứ 7; tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 và tờ trình của HĐND xã về dự kiến chương trình giam sát năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban KTXH và pháp chế, HĐND xã. Thông báo của  ủy ban MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo của UBND xã, trong 6 tháng đầu năm UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể xã đã chỉ đạo nhân dân trồng được 289,86 ha ngô giống mới, đạt 109,5% kế hoạch giao, hiện nay ngô đã chín khoảng trên 75% tổng diện tích toàn xã. Triển khai cho nhân dân gieo trồng được 270 ha rau, đậu các loại đạt 106% KH; trồng mới được 12 ha cỏ làm thức ăn cho gia súc đạt 100% kế hoạch; tổng đàn gia súc 8.456 con đạt 119,9% NQ; thụ tinh nhân tạo bò được 23 con đạt 50% NQ. Công tác thú y được thực hiện có hiệu quả đặc biệt là việc phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi, nên không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt, công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt trên 97%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt không để dịch bệnh xảy ra. Các hoạt động văn hóa - thể thao tiếp tục có bước phát triển, phục vụ nhu cầu của người dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp với các nội dung như: Giá cả nghệ vàng thấp hơn so với giá đã ký hợp đồng với huyện; việc tìm đầu ra cho tổ hợp tác nuôi ong lấy mật tiêu thụ sản phẩm mật ong bạc hà; công tác quản lý môi trường khu vực trung tâm xã…

Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Sủng Trái cũng đã thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về ban hành chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã; Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
                                         Giàng Mí Và