Kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện Mèo Vạc khóa XVIII, nhiệm kỳ (2011- 2016).

Sáng ngày 26/12/2013, Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 6, khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Đồng chí Nguyễn Văn Hậu – Phó Bí thư Huyện uỷ dự và chỉ đạo kỳ họp. Mời dự kỳ họp có đồng chí Sùng Minh Sính - Trưởng Ban nội chính Tỉnh uỷ. Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mèo Vạc. Đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.
Đ/c Thào Mí Sính - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp
Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Thào Mí Sính - Chủ tịch HĐND huyện, Kỳ họp đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013, nêu rõ: Năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động sáng tạo của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND – UBND tỉnh và; sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự kiểm tra, giám sát của HĐND huyện và sự quản lý điều hành có hiệu quả của UBND huyện, huyện Mèo Vạc đã vượt qua khó khăn, thách thức, ứng phó có kết quả với diễn biến phức tạp của tình hình và đạt được những thành tựu quan trọng. Trong tổng số 20 chỉ tiêu chính, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của huyện có bước phát triển khá và tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế 19,2% đạt kế hoạch đề ra; có một số chỉ tiêu đạt cao như giá trị sản xuất công nghiệp đạt 370.14 tỷ đồng, tăng 27,58% so với năm 2012, bằng 108,87% với nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đều tăng và vượt so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực VH – XH có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ học sinh 6 – 14 tuổi đến trường đạt 98,18%; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 45,53% và có 999 hộ thoát nghèo; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, các ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo, trọng thể. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có “điểm nóng” xảy ra, hệ thống chính trị được tăng cường củng cố; công tác đối ngoại luôn được quan tâm, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, đã góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm ổn định và phát triển…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số chỉ tiêu trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp đạt thấp so với kế hoạch đề ra; tiến độ thi công nhiều công trình xây dựng cơ bản và các chương trình dự án còn chậm; chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế; công tác xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng tảo hôn, hiện tượng sinh con thứ 3; tình hình công dân đi Trung Quốc lao động tự do, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng…

Trong thời gian 02 ngày, kỳ họp tiếp tục thực hiện một số nội dung như: Nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mèo Vạc thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND huyện; tiến hành kiện toàn chức danh Ủy viên UBND huyện, bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Sùng Minh Sính, nguyên Bí thư Huyện uỷ Mèo Vạc do thuyên chuyển công tác. Kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua một số Nghị quyết quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2014./.
 

Tác giả: Thu Hiền