Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND huyện Bạ

Sáng ngày 23/3/2021, HĐND huyện Quản Bạ đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) nhiệm kỳ 2016 – 2021 để thực hiện công tác cán bộ. Dự kỳ họp có ông Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Đình Phới, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh; các ông, bà đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND huyện Quản Bạ
Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận tờ trình về miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Chí Thâm Giám đốc Sở Nội vụ; tờ trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát huy dân chủ, các đại biểu HĐND huyện Quản Bạ đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, ông Hạng Dương Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trúng chức danh Chủ tịch UBND huyện; ông Phạm Ngọc Pha, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

 
Các đại biểu thông qua các dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp


Ông Hoàng Văn Vịnh – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Quản Bạ tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Kỳ họp diễn ra nhằm góp phần kiện toàn, ổn định công tác cán bộ HĐND, UBND huyện, từ đó phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của bộ máy HĐND, UBND huyện, đóng góp vào công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Thanh Phong