Kỳ họp thứ 13, HĐND phường Quang Trung khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 29/12, HĐND phường Quang Trung khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Năm 2020, phường Quang Trung cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 11 tỷ đồng, đạt 103,5 % kế hoạch giao; Thu các loại quỹ nhân dân đóng góp được 162 triệu đồng, đạt 100% nghị quyết. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì ổn định. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; hoạt động của bộ phận một cửa, việc giải quyết đơn thư ngày càng đi vào nề nếp; kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình tội phạm giảm so với cùng kỳ…Hoạt động của HĐND phường có sự đổi mới và hiệu quả đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chương trình công tác năm; tổ chức thành công các kỳ họp đảm bảo theo đúng quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động với các ban, tổ đại biểu HĐND phường. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả, sau các cuộc giám sát đã ban hành kết luận giám sát, và có kiến nghị từng nội dung cụ thể gửi đến các cơ quan liên qua xem xét, giải quyết kịp thời; Trong năm đã tổ chức 12 cuộc kiểm tra, giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri được thực hiện dứt điểm và hiệu quả.

Năm 2021, phường Quang Trung phấn đấu các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thu ngân sách nhà nước, ngân sách phường đạt và vượt so với dự toán thành phố giao. Trong đó phấn đấu: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 10 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm; phát triển thêm 5 hộ kinh doanh, sản xuất cá thể; cải tạo, xây dựng mới trên 1.000m đường bê tông; xã hội hóa lát đá vỉa hè trên 1.000 m2; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,52%;  xây dựng 5 mô hình dân vận khéo; bồi dưỡng kết nạp mới 3 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%; 100% chi bộ đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 9/9 tổ dân phố lắp đặt camera an ninh trật tự; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường, nhiệm kỳ 2021-2026./.
 Nguồn tin: thanhpho.hagiang.gov.vn