Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Quang Bình khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 28/10, HĐND huyện Quang Bình tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và các ông, bà đại biểu HĐND khóa III.
Đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Các ông bà đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội
 
Tại kỳ họp đã xem xét, thông qua các văn bản trình kỳ họp như: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quang Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; Nghị quyết phê chuẩn bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Quang Bình khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Ngọc Liên, Chủ tịch HĐND huyện do nghỉ chế độ; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021 và Tờ trình về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện và miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện khóa III và Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cũng tại kỳ họp các ông bà đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết và bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội đối với ông Mai Thanh Bình và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Tăng Trung In. Dịp này HĐND huyện cũng đã tặng quà và hoa cho các ông bà thôi tham gia HĐND huyện khóa III và tặng hoa chức mừng các đồng chí đã được kiện toàn đợt này.
 
Đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy tặng hoa các đồng chí thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa III
 
 

 

Các đồng chí Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Tăng Trung In, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Công Sự miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa III
Nguồn tin: quangbinh.hagiang.gov.vn