Huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Minh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự Hội nghị, có đồng chí Phan Thị Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Khu – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan khối đoàn thể, Hội đặc thù huyện. Đồng chí Chảo Văn Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì Hội nghị.
Ông Chảo Văn Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thông qua báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy, dự kiến của Thường trực HĐND huyện và kết quả hiệp thương lần thứ nhất, số lượng Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 là 40 Đại biểu, phân bổ giới thiệu để các bước hiệp thương là 120 người. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan hành chính cấp dưới đã thực hiện giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, đảm bảo theo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng. Theo đó, có 49 người nữ, 53 người dưới độ tuổi 35 tuổi, 16 người ngoài Đảng, 29 người dân tộc Kinh.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ huyện; nhìn chung, các Hội nghị cử tri ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp dưới đã được cử tri nơi cư trú, nơi công tác, nơi làm việc đều bày tỏ ý kiến nhất trí 100 % đối với những người giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tất cả các ứng cử viên đều đạt tiêu chuẩn và có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị đã thảo luận Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện và Đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016 – 2021, từ ngày 20/3/2016 – 12/4/2016.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với tổng số 80 người.
 Hoàng Thơm