Huyện Yên Minh công bố Quyết định luân chuyển cán bộ

Ngày 29/2, tại xã Đường Thượng, huyện Yên Minh đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác luân chuyển, điều động cán bộ đối với các xã Đường Thượng, Lũng Hồ. Dự và chỉ đạo, có các đồng chí: Phan Thị Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Khu – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Quang Đoàn - Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng dự, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phan Thị Minh trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm tại xã Đường Thượng
Tại buổi Lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác luân chuyển cán bộ. Theo đó, đồng chí Hạ Mí De thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Giàng Mí Phứ thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đến nhận công tác tại Hội Nông dân huyện; đồng chí Vàng Mí Vư thôi giữ chức Chủ tịch HĐND xã đến nhận công tác tại Trạm Khuyến nông huyện; đồng chí Nguyễn Văn Măng thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã đến nhận công tác tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; đồng chí Hạng Mí Chứ thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đến nhận công tác tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; điều động đồng chí Nguyễn Đức Tuyên – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị đến nhận công tác tại xã Đường Thượng và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Vàng Mí Chí thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lũng Hồ đến nhận công tác tại xã Đường Thượng và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đường Thượng; đồng chí Tạ Quang Bắc thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Lao và Chải đến nhận công tác tại xã Đường Thượng, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đường Thượng.

Cùng ngày, Kỳ họp HĐND xã Đường Thượng đã tiến hành thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Măng và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã. Kết quả: Ông Tạ Quang Bắc đã được các Đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Tại xã Lũng Hồ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã tổ chức Hội nghị bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Văn Bích – Chủ tịch HĐND xã được các Đại biểu bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phan Thị Minh đề nghị: Đảng bộ xã Đường Thượng, xã Lũng Hồ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ các đồng chí được bổ nhiệm lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn các đồng chí trên cương vị mới, luôn luôn nỗ lực cùng với tập thể cơ quan, đơn vị lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 Hoàng Thơm