Huyện Hoàng Su Phì sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến thời điểm hiện tại huyện Hoàng Su Phì đã sãn sàng cho ngày hội bầu cử toàn dân, hiện mọi công tác chuẩn bị các điều kiện như: Công bố địa điểm tổ chức, hòm phiếu, trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu, dán danh sách các ứng cử viên đã được các xã trên địa bàn hoàn tất, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tại các xã, các điểm bỏ phiếu.
Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Ủy ban bầu cử của tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, danh danh cử tri tại thị trấn Vinh Quang
Theo đó, huyện Hoàng Su Phì có 7 khu vực bầu cử với 143 điểm bỏ phiếu gần 42 nghìn cử tri. Đối với các cử tri đi làm thuê ở Trung Quốc cũng được đã ban chỉ đạo bầu cử các xã liên hệ về địa phương thực hiện  quyền của công dân tham gia bỏ phiếu. Đến nay các ứng cử viên thuộc đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 2016 – 2021 đã  hoàn thành việc tiếp xúc cử tri tại các khu vực ứng cử để giới thiệu tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên và trình bày chương trình hành động của mình nếu được trúng cử.

Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc huyện Hoàng Su Phì đã sẵn sàng cho ngày bầu cử thật sự là ngày hội lớn của toàn dân, để người dân sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, được diễn ra thành công tốt đẹp.
Hoàng Tính