Huyện Đồng Văn tổ chức hội nghị Triển khai thi hành Hiến pháp và một số Luật mới do Quốc hội ban hành năm 2013

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, huyện Đồng Văn đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiến pháp) và một số Luật mới do Quốc hội ban hành năm 2013. Dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học; lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và cán bộ Tư pháp 19 xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thịnh - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai, học tập Hiến pháp và một số Luật mới do Quốc hội ban hành năm 2013. Sau đó, hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên lần lượt triển khai các nội dung của Hiến pháp và một số Luật do Quốc hội ban hành năm 2013, đồng thời giải đáp một số ý kiến của đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung của Hiến pháp...

Kết luận Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Thịnh - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để việc triển khai thi hành Hiến pháp và một số Luật do Quốc hội ban hành năm 2013 được đồng bộ, toàn diện, thống nhất và hiệu quả đến tất cả các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, công nhân, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện, đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiêm túc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp và một số Luật mới do Quốc hội ban hành năm 2013 tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách và kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp và một số Luật mới do Quốc hội ban hành năm 2013, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân trên địa bàn toàn huyện./

Tác giả: Dinh Chí Thành