Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ

Chiều 14.6, Huyện ủy Mèo Vạc tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND và Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự, có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn; lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn.
Các đại biểu bỏ phiếu kín, biểu quyết tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh chủ chốt
Quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND –UBND huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện 5 bước theo đúng các hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Hà Giang, gồm các hội nghị: Hội nghị Ban Thường vụ (lần 1), hội nghị BCH Đảng bộ huyện (lần 1), hội nghị Ban Thường vụ (lần 2), hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị BCH Đảng bộ huyện (lần 2). Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt lý lịch, đánh giá, nhận xét đối với cán bộ được giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát  huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, xem xét một cách tổng thể năng lực lãnh đạo, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác, uy tín và chiều hướng phát triển để giới thiệu nhân sự.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, nhất trí bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả giới thiệu nhân sự đảm bảo tính dân chủ, tập trung và đạt số phiếu tín nhiệm cao.
Minh Đức