Hội nghị TXCT của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quang Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Yên Thành

Ngày 07/5, tại xã Yên Thành Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quang Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; cấp ủy chính quyền địa phương, cùng đông đảo các bậc cử tri xã Yên Thành.
Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
Tại các Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình đã thông qua tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên. Các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 01 đã thông qua dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được tín nhiệm; đồng thời trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với những người ứng cử, hiểu rõ hơn về người ứng cử. Nhìn chung chương trình hành động của các ứng cử viên được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào những mối quan tâm của cử tri về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính sách an sinh của người dân…

Tại Hội nghị, qua nghe các chương trình hành động về cơ bản, các bậc cử tri đều nhất trí với dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên đã đưa ra tại Hội nghị.
Nguồn tin: Trang TTĐT huyện Quang Bình