Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nà Chì lần thứ 8 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nà Chì huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Xín Mần (theo Quyết định số 198-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) - Phụ trách xã Nà Chì; đồng chí Vương Đình Thuấn -Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm cơ quan Uỷ ban kiểm tra - Thanh tra huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm cơ quan Uỷ ban kiểm tra - Thanh tra huyện; các cơ quan huyện phụ trách xã; các tổ chức chính trị - xã hội, bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các thôn trên địa bàn xã.
Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Theo Chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nà Chì lần thứ 8 (mở rộng) họp để thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo các văn bản: Báo cáo của Ban Ban Thường vụ Đảng ủy xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2021; Báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã; Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã và một số nội dung trọng tâm khác.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được giao phụ trách xã Nà Chì theo sự phân công của Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Xín Mần (theo Quyết định số 198-QĐ/TU) đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, sự tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí dự hội nghị đối với các báo cáo, các nội dung, chương trình hội nghị. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã và một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã đối với tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đúng tiến độ thời gian, đúng quy định của Luật và hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện; đã chỉ đạo thành lập các tổ chức chỉ đạo, tiểu ban phụ trách bầu cử, các Ban bầu cử, tổ bầu cử, đã thành lập UBBC đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, ra quyết định thành lập 04 tiểu ban phụ trách và 01 tiểu ban giúp việc, sau khi được thành lập Ủy ban bầu cử xã; các Tiểu ban đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và nghiêm túc tổ chức thực hiện; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 được quan tâm sát sao, đã thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Tổng số hộ đăng ký thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ năm 2021 trên địa bàn xã là 22 hộ, trong đó: 08 hộ nghèo; 14 hộ cận nghèo. Số hộ đã triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp là 03 hộ (02 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo); công tác chỉ đạo việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 02 về giao thông, tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 10 về thu nhập…
 
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Văn Kiên đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, những kết quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra và chỉ đạo quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; công tác triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã; phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại để đến năm 2022 xã đạt chuẩn chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra...
 Xuân Thắng