Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện theo chương trình giám sát của HĐND huyện, sáng ngày 18/6, đoàn công tác của HĐND huyện Vị Xuyên do đồng chí Mương Ngọc Lào – Phó bi thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Ngọc Minh.
Đồng chí Mương Ngọc Lào – Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi giám sát.
Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ( QCDC) luôn được xã Ngọc Minh thực hiện tốt như : Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh, quy hoạch dân cư; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, trợ cấp xã hội và các thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân luôn được UBND tuyên truyền tại các buổi họp công nhân viên chức, thôn, tiếp xúc cử tri, trên hệ thống truyền thanh hoặc niêm yết tại trụ sở UBND xã. Cùng với đó, xã tạo mọi điều kiện và khuyến khích nhân dân tham gia bàn và quyết định về các mức đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, công trình phúc lợi; thông qua các cuộc họp cử tri hoặc phát phiếu đến các hộ gia đình, người dân được tham gia vào việc xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước của thôn nhằm nâng cao chất lượng và đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở ở xã Ngọc Minh còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm như: Một số nội dung cần công khai để nhân dân biết, tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chưa được thực hiện đầy đủ; Việc niêm yết các khoản thu, chi tại trụ sở một số thôn chưa thực hiện được. Công tác giám sát cộng đồng chưa thực hiện được nhiều và thiếu cơ chế phối hợp.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Mương Ngọc Lào - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các văn bản về QCDC kịp thời. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới xã Ngọc Minh cần tập trung tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ được các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước bằng nhiều hình thức; chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt quy ước, hương ước; tăng cường kiểm tra, giám sát, tập huấn, hướng dẫn cơ sở thực hiện QCDC ở cơ sở để kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, sớm cụ thể hóa các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 và Nghị định số 04 của Chính phủ ở xã, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thu Biên