Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội nghị Liên tịch trước kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 09/11, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch bàn nội dung, chương trình chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Phượng Quang Lớ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phượng Quang Lớ phát biểu kết luận hội nghị
Hội nghị đã thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ bảy của HĐND trong hai ngày, từ ngày 18/12 đến ngày 21/12. Về nội dung kỳ họp, HĐND sẽ xem xét 15 báo cáo và thông qua nhiều Tờ trình, Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện, hai Ban của HĐND và các cơ quan tư pháp.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ bảy, từ ngày 12/11 đến ngày 25/11, đại biểu HĐND sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri. Nội dung tiếp xúc gồm Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 10 tháng đầu năm 2018; thông báo chương trình, nội dung Kỳ họp thứ bảy của HĐND huyện; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các phòng, ngành, địa phương có liên quan sau Kỳ họp thứ năm, thứ sáu của HĐND huyện và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri để Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết, trả lời tại Kỳ họp thứ bảy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phượng Quang Lớ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND; UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và yêu cầu, để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các đại biểu HĐND, các đồng chí trình bày báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp cần tóm gọn lại nội dung, đi sâu vào trọng tâm, trọng điểm; UBND huyện tổ chức hội nghị với các xã để thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 để trình kỳ họp.
Nguồn tin: http://hoangsuphi.hagiang.gov.vn